آرشیو اطلاعیه‌ها

نحوه حذف و اضافه توسط دانشجو

دانشجویان گرامی در بازه زمانی حذف و اضافه نیم سال دوم تحصیلی 97_96 صرفا میتوانید دو درس را انتخاب یا حذف نمایید.