4764

آرشیو اطلاعیه‌ها

در خصوص در کارآفرینی (کتاب آزمون مشترک)

به اطلاع مدرسان و دانشجویان محترم که در ترم جاری درس کارآفرینی (از دروس مهارت های مشترک) را انتخاب کرده اند، می رساند قسمت هایی از کتاب در فهرست مطالب با ستاره مشخص شده است، جزء موارد امتحان نبوده و از آن جا سؤالی طرح نخواهد شد و صرفأ جهت مطالعات تکمیلی می باشد.